Vizí CooLAND je pestrá venkovská krajina, která se současně stává i životním prostorem pro zodpovědné lidi, jejichž osobní hodnoty krajinu utváří. Taková venkovská krajina nepřestává pulzovat rozmanitým životem, protože v ní bydlí i další živá stvoření.

CooLAND je nevládní nezisková organizace složená z odborníků z oblasti krajinné ekologie, které spojuje snaha o zlepšení stavu venkovské krajiny. Chceme, aby si lidé uvědomili, jak významně svým každodenním chováním krajinu ovlivňují. Pomocí pozitivních a kreativních příkladů usilujeme o změnu přístupu k půdě. Působíme na celém území České republiky s mezinárodní spoluprací.

CooLAND je průvodcem pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení stavu venkovské krajiny. Zaměřujeme se na veřejnost, neziskový sektor, vzdělávací instituce, státní správu, podnikatelské subjekty, vědu a výzkum, média, zemědělce, projektanty.

Naším mottem je: Cesta do krajiny vede kolem vás.

 

Hlavní cíle CooLAND

1) Propojení s praxí

Vyhledáváme, podporujeme, a spolupracujeme s lidmi i organizacemi, které přispívají nebo chtějí aktivně přispět k ochraně venkovské krajiny a rozvoji venkova jako takového.

Co to konkrétně znamená? Spolupracujeme se zemědělci, kteří hospodaří s respektem k půdě a krajině. Podporujeme a pomáháme těm, kteří sami mají zájem začít hospodařit na zemědělské půdě. Šíříme myšlenku komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a potravinové soběstačnosti. Založili jsme vlastní KPZ CooLAND = řešení pro nemocná pole a louky cestou chuťových zážitků pro vaše jazýčky. Upozorňujeme na to, že to co jíme, ovlivňuje významně podobu venkovské krajiny. Krajina je obrazem lidí, kteří v ní žijí. Vědomě či nevědomě svými činy ovlivňujeme její podobu každý den. Pokud se chcete dozvědět, jaký vliv mají zemědělec - státní úředník - myslivec - vlastník pozemku - mrkev či čejka na podobu krajiny, CooLAND Vám rád poradí.

2) Vzdělávání a popularizace

Kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe. Proto se vzděláváme, inspirujeme a nabyté zkušenosti předáváme dál na seminářích a akcích, které pořádáme sami nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci. Orientujeme se jak na laickou, tak i odbornou veřejnost. Hledáme nové cesty, jak lidem lépe přiblížit a vysvětlit problematiku ochrany přírody a krajiny.

Co to konkrétně znamená? Vyhledáváme a ukazujeme pozitivní příklady z domova i ze zahraničí. Píšeme příspěvky, které publikujeme prostřednictvím vlastního blogu, ale i dalších médií jako jsou odborné časopisy. Účastníme se diskuzí v rámci různorodých veřejných akcí. Připravujeme vlastní semináře, přednášky a setkání. Jako lektoři spolupracujeme na přípravě seminářů s dalšími organizacemi.

3) Věda a výzkum

Pokud chceme šířit nové myšlenky o ochraně přírody a krajiny, je potřeba zpracovávat vědecké studie, které svými výsledky přispějí k rozšíření informací o problematice ochrany venkovské krajiny.

Co to konkrétně znamená? Spolupracujeme na přípravě a zpracování výzkumných projektů, jejichž cílem je nejen rozvoj místních potravinových komunit, ale i ochrana přírody a krajiny. Jsme součástí CSA Research Group a evropské sítě Access to Land.