Alena

Alena Wranová

alena@cooland.cz
+420 777 671 806

Moje cesta do krajiny: jak jsem se dostala do CooLAND?

Jakožto tvor městský, jsem hledala i jinou cestu do krajiny než z pozice projektanta v renomované firmě specializující se na dopravní infrastrukturu či hodnotitele krajinného rázu. Měla jsem to štěstí, že jsem na své cestě potkala skvělé lidi, které vzájemně nepojí pouze absolutorium na Fakultě životního prostředí, ale spojují je zodpovědné hodnoty a aktivní zájem o přístup k zemědělské krajině.

V CooLAND mám na starosti:

V CooLAND se soustředím na koordinaci akcí, projektovou přípravu, rozvoj spolupráce a hledání dalších příležitostí.

Mimo CooLAND dělám:

Mimo CooLAND pracuji v Asociaci potravinových iniciativ na pozici projektového manažera, kterého v prvé řadě baví propojovat lidi a jejich myšlenky. Nejen nacházením možných vzájemných inspirací a příkladů dobré praxe z tuzemska i zahraničí, ale i snahou společně aktivně přispět a utvářet prostředí pro realizaci skutečných nápadů k zlepšení kvality komunitního života, vzdělání i rozvoje aplikovaného výzkumu pro potřeby společnosti a samozřejmě zemědělské krajiny.

Zajímám se o dobrovolnictví, filantropii, sociální podnikání a inovace.

Spolupracuji:

Díky práci v AMPI mám možnost “nakukovat pod pokličku” rozvoji Nadace Pro půdu. Jsem členem České společnosti krajinných inženýrů. V rámci mezinárodní sítě koordinované UNEP se dlouhodobě účastním projektu věnovaném problematice Disasters and Ecosystems: Resilience in a Changing Climate.
Napište mi

Liška

zavolejte