Alena

Alena Wranová

alena@cooland.cz
+420 777 671 806

Moje cesta do krajiny: jak jsem se dostala do CooLAND?

Jakožto tvor městský, jsem hledala i jinou cestu do krajiny než z pozice projektanta v renomované firmě specializující se na dopravní infrastrukturu či hodnotitele krajinného rázu. Měla jsem to štěstí, že jsem na své cestě potkala skvělé lidi, které vzájemně nepojí pouze absolutorium na Fakultě životního prostředí, ale spojují je zodpovědné hodnoty a aktivní zájem o přístup k zemědělské krajině.

V CooLAND mám na starosti:

V CooLAND se soustředím na koordinaci akcí, projektovou přípravu, rozvoj spolupráce a hledání dalších příležitostí.

Mimo CooLAND dělám:

Mimo CooLAND pracuji na veřejné vysoké škole na pozici projektového manažera a lektora, kterého ale v prvé řadě baví propojovat lidi a jejich myšlenky. Nejen nacházením možných inspirací, ale i snahou společně aktivně přispět a utvářet prostředí pro realizaci skutečných nápadů k zlepšení kvality komunitního života, vzdělání i rozvoje aplikovaného výzkumu pro potřeby společnosti.

Zajímám se o dobrovolnictví, filantropii, sociální podnikání a inovace.

Spolupracuji:

Jsem členem České společnosti krajinných inženýrů a externím hodnotitelem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání při MŠMT. V rámci mezinárodní sítě koordinované UNEP spolupracuji na projektu věnovaném problematice Disasters and Ecosystems: Resilience in a Changing Climate.
Napište mi

Liška

zavolejte