CooLAND je spolek pro ochranu zemědělské krajiny.

Jsme spolek pěti nezávislých odborníků z oblasti krajinné ekologie, které spojuje společná vize.

Naší vizí je zdravá zemědělská krajina.

Naším posláním je být odborným a profesionálním poradcem v oblasti ochrany zemědělské krajiny.

Aktivity našeho spolku mají dva hlavní cíle. Prvním z nich je přesunout aktivitu a pozornost lidí do zemědělské krajiny. Druhým cílem je pomáhat vytvářet a chránit zdravou zemědělskou krajinu.

Spolupracujeme s těmi a propojumeme ty, kdo se o zemědělskou krajinu zodpovědně starají. Zpracováváme projekty, které zemědělské krajině k jejímu zdraví pomáhají, píšeme odborné studie o aktuální problematice ochrany krajiny a zároveň tato témata přibližujeme veřejnosti.