Vraťka

Vratislava Janovská

vratislava@cooland.cz
+420 608 264 902

Moje cesta do krajiny: jak jsem se dostala do CooLAND?

Jsem holka z malé vesnice, která dětství prožila mezi poli a v lese. Dnes jsem zabydlená na gauči v městském prostředí, neb vždy mne to táhlo ke knížkám a jako malá jsem si často hrála na učitelku. To mi zůstalo...stejně tak jako nadšení ze zemědělské krajiny. Společně s Katkou jsme učily na Fakultě životního prostředí předmět Pozemkové úpravy a zjistily jsme, že často studenti nemají velký zájem o zemědělskou krajinu. Začaly jsme hledat důvod PROČ? Proč nejsou nadšení stejně jako my, když se začne mluvit o zemědělcích, čejkách, remízkách či alejích podél cest? Jedním z důvodu bylo, že “krajina” je pro ně často abstraktní pojem, zemědělství je jen pro vidláky nebo je unavovalo věčné fňukání nad stavem české krajiny. I my s Katkou jsme navštívily dost ubrečených seminářů a akcí, kde všichni přednášeli stylem: Všichni tady chcípnem a na všechno už je příliš pozdě. Z toho důvodu jsme se rozhodly založit s dalšími spřízněnými dušemi CooLAND. Existuje přeci tolik pozitivních příkladů, proto chceme ukazovat a šířit projekty, které se povedly a podporovat nové a nečekané nápady, protože nic není nemožné. A proč název CooLAND? Zajímat se a pečovat o krajinu je CooL, záleží jen na naší kreativitě a představivosti. LAND, protože půda je nejdůležitější společník pro naše spokojená bříška.

V CooLAND mám na starosti:

V CooLAND mám na starost šíření nových, často bláznivých myšlenek a nápadů formou různých přednášek, příspěvků, seminářů a setkání. Zároveň se soustředím na hledání nových kontaktů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Baví mne propojení praxe s výzkumem, proto se zaměřuji i na zpracování vědeckých studií s přesahem do praxe. Aktuálně koordinuji Erasmus + projekt na téma Přístup k půdě pro začínající zemědělce (Access To Land) ve spolupráci s organizací AMPI.

Mimo CooLAND dělám:

Jsem odborná asistentka na Katedře biotechnických úprav krajiny na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, kdy vyučuji Pozemkové úpravy a Land Management. Ve svých vědeckých studiích se zabývám držbou půdy (land tenure security), přístupem k půdě (access to land), managemenem zemědělské krajiny (agricultural land management) a Společnou zemědělskou politikou (Common Agriculture Policy).

Research Gate

Spolupracuji:

Jsem součástí vědeckého týmu CSA Reserch Group spadající pod URGENCI a kontaktní osoba při spolupráci s evropskou sítí Access to Land. Úzce spolupracuji s organizací AMPI a jsem spoluzakladatelkou Potravinové suverenity v ČR.
Napište mi

Liška

zavolejte